Hunde træning i Bramming

Generalforsamling i DcH. Bramming d.28 Januar 2016

 

  1. Valg af dirigent à Carsten
  2. Formandens årsberetning til godkendelse
  3. Kasseren aflægger beretning til godkendelse
  4. Landskredsen vil have en stigning i år 2017, for at dække dennes underskud. Der kommer forslag på en stigning på 100kr. Forslaget bliver vedtaget 18 – 2 i håndsoprækning.
  5. Der er forslag omkring at kontingentet skal synliggøres, f.eks. ved en udspecificering af dette på Facebook gruppen samt på hjemmesiden til medlemmerne.
  6. Ligeledes kommer der også forslag om at kontingentet kunne splittes op?

  7. Valg af 2. supp. Vibeke og Poul bliver genvalgt. 
  8.  Valg af to revisorer. Rita og Carsten bliver genvalgt.
  9. Valg af 1. revisor supp. Anne bliver valgt.

 Ingen indkommende forslag modtaget.

EVT.

 - Mulighed for delbetaling af kontingent (Martin Jørgensen). Dorthe og Martin afholder et møde omkring dette.
- Et velkomstbrev til alle nye medlemmer på hjemmesiden.
- Mulighed for en rundspørge til tidl. Medlemmer omkring deres mening om ”vores” klub
- Mulighed for RIS/ROS på hjemmesiden.
- Kristina starter en Facebook side op, der er offentlig. Her kan man dele RIS/ROS, træningstips / erfaringer, arrangementer og lignende i klubben.   

REF. Helle