Hunde træning i Bramming

Generalforsamling 2017

Bramming Civile Hundeførerforening

Inviterer til

Generalforsamling

I klubhuset, Østergade 39, torsdag d. 19. januar 2017 kl. 20.00

Medlemskontingent for 2017 bedes indbetalt på konto nr. 7780-0002179711 med navn.

Senest d. 16. januar 2017.

Beløbet er kr. 1300,00

 

Dagsorden for generalforsamling:

 • 1.     Valg af dirigent.
 • 2.    Formanden aflægger årsberetning til godkendelse.
 • 3A.  Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.
 • 3B   Meddelelse om ansvarsfrihed.
 • 4A   Behandling af forslag fra bestyrelsen. Kontingent
 • 4B   Behandling af forslag fra medlemmer.
 • 5     Valg af kasserer for 2 år.
 • 6     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
 • 7     Valg af 2 Suppleanter.
 • 8     Valg af 2 revisorer.
 • 9     valg af 1 revisorsuppleant.
 • 10   Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlings afholdelse.
 • 11    Eventuelt.