Hunde træning i Bramming

Generalforsamling i DcH. Bramming d.19 januar 2017

 

1) Valg af dirigent: Kurt er valgt
2) Formandens beretning: godkendt
3) Kassernes regnskab: godkendt
a) Meddelelse om ansvarsfritagelse
4) Forslag fra bestyrelsen: ingen stigning i kontingent 2018: vedtaget.
a) Forslag fra medlemmer: ingen
5) Valg af kasser: Dorthe Madsen genvalg / valgt.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helle Lenboor genvalg / valgt.
7) Valg af suppleanter: Lars Hansen, Vibeke Olesen
8) Valg af 2 revisorer: Rita Kristensen genvalg / valgt. Kate Jeppesen valgt.
9) Valg af 1 revisor suppleant: Anne Mortensen valgt.
10) Indkomne forslag: ingen.
11) Evt. ingen

Ref. Helle Lenboor